گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Zoom

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

قابلیت بزرگنمایی تصویر با استفاده از افزایش فاصله کانونی لنز یا با استفاده از بزرگنمایی دیجیتالی تصویر. بر این اساس در دوربین‌های عکاسی دو نوع زوم وجود دارد: