گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Optical zoom

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

زوم اپتیکی – یعنی تصویر با استفاده از بزرگنمایی یک لنز با فاصله‌ی کانونی متغیر بزرگنمایی می‌شود، با زوم دیجیتال که بخشی از تصویر را به صورت دیجیتالی بزرگ می‌کند تفاوت دارد.