گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Lens: تفاوت بین نسخه‌ها

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو
جز
 
سطر ۱: سطر ۱:
Lens یک دستگاه [[اپتیکی]] است با تقارن محوری کامل یا تقریبی که نور را منکسر و انتقال می دهد.هر لنز از تعدادی عدسی تشکیل شده.عدسیهااز ماده‌های شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. یک لنز ساده از یک المان تشکیل شده. یک لنز مرکب ترکیبی از اجزای لنزهای ساده با محور مشترک است.استفاده از المانهای ترکیبی امکان بیشتری برای تصحیح خطاهای اپتیک نسبت به یک المان ثایت فراهم می‌کند.
+
Lens یک دستگاه [[اپتیکی]] است با تقارن محوری کامل یا تقریبی که نور را منکسر و انتقال می دهد.
 +
 
 +
هر لنز از تعدادی [[عدسی]] تشکیل شده. عدسی ها از ماده‌‌ای شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. یک لنز ساده از یک المان عدسی تشکیل شده. یک لنز مرکب ترکیبی از اجزای لنزهای ساده با محور مشترک است.
 +
 
 +
استفاده از الما‌ن‌های ترکیبی امکان بیشتری برای تصحیح خطاهای اپتیک نسبت به یک المان ثایت فراهم می‌کند.
  
  

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۳۲

Lens یک دستگاه اپتیکی است با تقارن محوری کامل یا تقریبی که نور را منکسر و انتقال می دهد.

هر لنز از تعدادی عدسی تشکیل شده. عدسی ها از ماده‌‌ای شفاف مانند شیشه و پلاستیک ساخته می‌شوند. یک لنز ساده از یک المان عدسی تشکیل شده. یک لنز مرکب ترکیبی از اجزای لنزهای ساده با محور مشترک است.

استفاده از الما‌ن‌های ترکیبی امکان بیشتری برای تصحیح خطاهای اپتیک نسبت به یک المان ثایت فراهم می‌کند.


تاریخچه اپتیکمنبع:ویکی پدیا