گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Focus shift

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

تغییر فوکوس لنز با تغییر زوم

با توجه به مشخصات طراحی لنز، در بعضی از لنزها با تغییر زوم فوکوس دوربین تغییر می‌کند و دیگر روی موقعیت قبلی فوکوس نخواهد بود. اگر سیستم فوکوس خودکار دوربین فعال باشد، ممکن است متوجه تغییرات اندک در فوکوس نشوید، زیرا لنز سریعا خودش را با شرایط جدید تنظیم می کند. اما اگر به صورت دستی فوکوس می‌کنید، باید بعد از زوم مجددا فوکوس لنز را تنظیم کنید.