گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Ae lock

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

قفل تنظیم نور – توانایی حفظ تنظیم‌های فعلی نور و نشانه‌روی دوربین به سمتی دیگر قبل از گرفتن عکس. این کار با نگه داشتن دکمه‌ی شاتر تا نیمه و حفظ این حالت تا زمان فشردن کامل برای گرفتن عکس انجام می‌شود.