گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

AF ON

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

دکمهٔ روشن/خاموش کردن سیستم فوکوس خودکار. با خاموش کردن سیستم فوکوس خودکار، عکاس باید با استفاده از حلقهٔ فوکوس روی لنز به صورت دستی روی سوژهٔ مورد نظر فوکوس کند.