گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

کادر عمودی

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

کادر عکسی که با چرخش 90 درجه‌ای دوربین گرفته شود. در این عکس، عرض (ارتفاع) عکس بیشتر از طول آن است و بیشتر برای ثبت سوژه‌هایی که ماهیت عمودی دارند و ارتفاع بیشتری نسبت به طول افقی دارند بکار می‌رود.