گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها
بازدیدها

فهرست پرونده‌ها

پرش به: ناوبری, جستجو

این صفحهٔ ویژه تمام پرونده‌های بارگذاری شده را نمایش می‌دهد. در صورت پالایش بر اساس کاربر، تنها پرونده‌هایی که آخرین نسخه‌شان توسط کاربر موردنظر بارگذاری شده باشد نمایش می‌یابند.

فهرست پرونده‌ها
تعداد موارد در هر صفحه:
جستجو به دنبال نام پرونده چندرسانه‌ای:
نام کاربری:

نزولیتاریخ نام بندانگشتی اندازه کاربر توضیح نسخه‌ها
‏۱۷ مارس ۲۰۱۳، ساعت ۱۰:۴۳Lenses-s.JPG (پرونده)۴ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۹Back illuminatted CCD structure.jpg (پرونده)۵ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۸QE curvel.jpg (پرونده)۱۴ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۲ ژانویهٔ ۲۰۱۳، ساعت ۱۲:۱۲Normal CCD depletion region.jpg (پرونده)۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۲۹ آوریل ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۴۴Shahriar tavakoli.jpg (پرونده)۱۱۹ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۱:۰۸700px-Bayer pattern on sensor.svg.png (پرونده)۷۱ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۳EXR sensor.jpg (پرونده)۲۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۲۱EXR photosite distance.jpg (پرونده)۱۸ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۱۷Bayer photosite distance.jpg (پرونده)۱۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۱۴Super CCD EXR.jpg (پرونده)۲۰ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۰۹Bayer patern.jpg (پرونده)۱۸ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۸ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴Steve mccurry.jpg (پرونده)۷۱ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۳Super CCD SR -9.jpg (پرونده)۲۱ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲Super CCD SR -8.jpg (پرونده)۲۰ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲Super CCD SR -7.jpg (پرونده)۱۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲Super CCD SR -6.jpg (پرونده)۱۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۲Super CCD SR -5.jpg (پرونده)۱۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۱Super CCD SR -4.jpg (پرونده)۹ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۱Super CCD SR -3.jpg (پرونده)۱۱ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۱Super CCD SR -2.jpg (پرونده)۱۷ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۲۱Super CCD SR -1.jpg (پرونده)۲۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۰Lytro technology 03.jpg (پرونده)۱۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۳۰Lytro technology 02.jpg (پرونده)۱۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۶ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۹Lytro technology 01.jpg (پرونده)۱۱ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۵۹Camera Remote screenshot.jpg (پرونده)۳۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۳Remote Your Cam Lite logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۳Remote Your Cam Lite screenshot.gif (پرونده)۵۹ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۲RawDroid Demo screenshot.jpg (پرونده)۲۰ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۲RawDroid Demo logo.jpg (پرونده)۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۲NikonLenses screenshot.jpg (پرونده)۴۷ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۲NikonLenses logo.jpg (پرونده)۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۱Nikon D90 Settings Guide screenshot.jpg (پرونده)۳۸ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۱Nikon D90 Settings Guide logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۱KODAK Pic Flick screenshot.jpg (پرونده)۵۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۱KODAK Pic Flick logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۰HP iPrint Photo screenshot.jpg (پرونده)۴۸ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۰HP iPrint Photo logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۴۰HP ePrint service screenshot.jpg (پرونده)۴۷ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹HP ePrint service logo.jpg (پرونده)۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹Eye-Fi screenshot.jpg (پرونده)۵۸ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹EXIF Stripper logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹Eye-Fi logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۹EXIF Stripper screenshot.jpg (پرونده)۳۰ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۸Exif Droid screenshot.jpg (پرونده)۴۹ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۸Exif Droid logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۸CanonLenses screenshot.jpg (پرونده)۴۹ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۷CanonLenses logo.jpg (پرونده)۳ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۷Android Photo Backup screenshot.jpg (پرونده)۳۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۶BBGPS-Demo Editions screen.jpg (پرونده)۳۶ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1
‏۱ فوریهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۰۰:۳۶Camera Remote logo.jpg (پرونده)۲ کیلوبایتM.R.Shahbazi 1

صفحهٔ نخست
صفحهٔ نخست
صفحهٔ آخر
صفحهٔ آخر
جعبه‌ابزار