گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

عدسی

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

جسمی با تقارن محوری از جنس شیشه‌ یا ماده‌ شفاف دیگری که طرفین آن محدب یا مقعر است و با شکست نور، شعاع نور را روی یک نقطه متمرکز کرده یا از جهت اولیه به جهت جدیدی منحرف می‌کند.

انواع عدسی‌ها