گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

رده:عکس های مشهور تاریخ

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

در تاریخ، عکس‌هایی به واسطه‌ی نوع سوژه، اهمیت تاریخی واقعه یا بخاطر تکرار و دیده شدن بسیار عکس دارای شهرتی ماندگار شده‌اند. معمولا در پشت این عکس‌ها داستان تاریخی مهمی نهفته که انتشار عکس و روایت آن داستان، باعث شهرت عکس و عکاس شده است.