گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

دانشنامه عکاسی:درباره

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

دانشنامه عکاسی دانشنامه‌ای است همگانی و آزاد؛ بدین معنی که همه می‌توانند به نوشتن و ویرایش نوشتارهای موجود در آن بپردازند. البته این نوشتارها و ویرایش‌ها باید مطابق با اساس‌نامهٔ دانشنامه عکاسی باشند؛ یعنی مطالب بی‌طرفانه و بدون پایمال کردن دانشنامه حق نشردیگران نوشته شده باشند. مدیریت بررسی نوشتارها توسط گروهی از گردانندگان انجام می‌شود. کسانی که در امر تکمیل این پروژهٔ بی‌پایان مشارکت می‌کنند، به هم‌زبانان خود یاری رسانده‌اند تا در امر گردآوری بزرگ‌ترین دانشنامه‌ی عکاسی به زبان فارسی سهمی داشته باشند.

تاریخ تاسیس: مرداد 1390

اعلام عمومی: آذر 1390

رونمایی رسمی: بهمن 1390

موسس و متولی اداره و هدایت دانشنامه: سایت عکاسی