گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Paul Strand

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

پل استرند

پل استرند (1976-1890) عکاس آمریکایی

Wall Street, 1915 اثر پل استرند

زندگی

پل استرند در 1890 در نیویورک زاده شد. پس از 1907، در زمانی که در مدرسه عالی علوم انسانی شاگرد لویس هاین عکاس مشهور مستند بود، عکس هایی گرفت که به تعبیر استیگلیتز ((بیان مستقیم دنیای امروز)) بودند. عکس های 1917 استرند به صورتی استثنایی از تنوعی گسترده برخوردار بودند و مهمتر اینکه تقریبا خطوط اصلی آنچه را که بعدها در قلمرو عکاسی باید روی می داد، مشخص می ساختند. او عکس های مستقیم و خودانگیخته ای از ((مردم خیابان)) گرفت - مثلا از یک درشکه چی یا از یک گدا. این عکس ها گویی رازهای درونی و اضطراب های این مردم را نمایان می ساختند و نشان می دادند که چگونه استرند پیشگام شیوه واقعگرایی روانی عکاسان سال های 1920، همچون آندره کرتس Andre Kertesz و هانری کارتیه-برسون Henri Cartier-Bresson بوده است. متأسفانه به نظر می رسد که او هیچ گاه مجددا عکس هایی از این دست نگرفت.

وی در سال 1976 درگذشت.