گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Francis Frith

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

فرانسیس فریت

فرانسیس فریت (1898-1822) عکاس انگلیسی.

فرانسیس فریت

زندگی

فرانسیس فریت در ابتدای سال های 1850 به عرصه عکاسی پا گذاشت و به احتمال بسیار زیاد در کنار اداره چاپخانه ای که مدیریت آنرا تا 1856 بر عهده داشت، به عنوان فعالیتی فرعی بدین هنر پرداخت. اندک زمانی بعد، به دنبال سفرهایی که بین 1857 و 1859 به خاورمیانه کرد، به یکباره به موفقییتی چشمگیر دست یافت. به عنوان مالک بزرگترین موسسه عکاسی، شهرتی ماندگار کسب کرد و از لحاظ مادی توفیق بسیار یافت. در واقع سازمان انتشاراتی او موسوم به موسسه فرانسیس فریت و شرکا که در 1859 تأسیس شد، به چنان پیشرفتی در کار خود نائل آمد که در زمینه عکاسی مبدل به بزرگترین ناشر جهان شد. اورا عکاس مکان نگار (توپوگرافیست) و اولین عکاس سفر نیز نامیده اند.

آثار

  • کتاب مصر (شامل عکس های سفر خاورمیانه وی)
  • کتاب صحرای سینا (شامل عکس های سفر خاورمیانه وی)
  • کتاب بیت المقدس (شامل عکس های سفر خاورمیانه وی)