گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Baron Gayne de Meyer

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

بارون گین دمایر

بارون گین دمایر (1946-1869) عکاس فرانسوی-انگلیسی.

سبک

بارون گین دمایر جمال دوستی بود که برای قلمروهایی از عکاسی که او را به خود جذب کرد، بیان غنایی تازه ای را به ارمغان آورد. نوآوری های او سبب دگرگونی عکاسی مد شد و آن را از وسیله سندسازی محض، مبدل به ابزار بیان خلاق کرد. او به پیش پا افتاده ترین ترکیب بندی های طبیعت بیجان، تلألو می بخشید. دمایر مظهر انسانی جاه طلب بود که به هر قیمت می خواست به اهداف خویش نائل آید و مجدانه در پی ایجاد این پندار بود که در زندگی شحصی و نیز در عکس هایش که ظاهری اثیری داشتند، زیبایی وجود دارد که بدون زحمت حاصل آمده است. عقیده پاره ای از منتقدان که آثار دمایر را تداعی گر موسیقی دانسته اند، به نظر منطقی می آید; بطوریکه سال ها بعد سسیل بیتون Cecil Beaton او را ((دبوسی عکاسی)) نامید.