گویش‌ها
فضاهای نام
عملکردها

Alvin Langdon Coburn

از دانشنامه عکاسی
پرش به: ناوبری, جستجو

آلوین لنگدون کابرن

آلوین لنگدون کابرن (1966-1882) عکاس آمریکایی. یکی از دلایل شهرتش این بود که از سرشناسترین پیروان سبک نگاره نمایی بود.

سلف پرتره آلوین لنگدون

زندگی

کابرن در 1882 در بوستون زاده شد. پدر او تولیدکننده بسیار موفق پیراهن بود، در 1889 درگذشت و برای خانواده اش آنقدر ثروت بجا گذاشت که کابرن توانست کاری را که به تازگی برگزیده بود دنبال کند، بی آنکه فشارهای تجاری که عکاسان حرفه ای برای گذراندن زندگی خود با آن درگیر بودند، مواجه شود.مادر او فانی عکاس غیرحرفه ای علاقه مند و ورزیده ای بود و این احتمال نیز هست که کابرن، که در هشت سالگی یک دوربین عکاسی به او هدیه شده بود، تحت تأثیر مادرش نخستین دلبستگی های خود را نسبت به عکاسی آشکار ساخته باشد. وی در سال 1966 درگذشت.

سبک

دستاورد اصلی کابرن برای مکتب نگاره نمایی، حاصل استفاده او از عدسی محوکننده بود. این عدسی به آثار وی و بخصوص به تصاویری که از لندن و رودخانه تمز گرفت، گونه ای فضای محو و حالت رویایی بخشید.